FacebookLinkedInGoogle MapsEmail

Alexandra

Alexandra Trzebuchowska

Alexandra amygda.dk

Jeg er uddannet Essentielt Integrativ Psyko- og helbredsterapeut og ChokRelease Master. Mit specialområde inden for terapi er forløsning af chok/traume, PTSD, fobier og senfølger af førstnævnte. Sideløbende beskæftiger jeg mig med helbredsterapi, som har sit udspring i German New Medicine, som også gængs kaldes MetaMedicin eller MetaSundhed. Helbredsterapi er i sin enkelthed helbredelse af somatiske sygdomme via terapi.

I de klientforløb jeg har haft, har der været gennemgående temaer i sygdommene og lidelserne, som jeg synes er værd at nævne som gode eksempler på, hvad jeg møder i terapiarbejdet: sclerose, fibromyalgi, allergier, vulvodyni og vaginisme, hudsygdomme, kroniske smerter og fordøjelsessystemet.

Jeg er også specialiseret i at aflæse kropsprog og dens signaler, som åbner en direkte vej til konflikterne og deres årsager.

Jeg har været partner i konsulentvirksomheden LUCAM – Leadership & U Competencies and Management, hvor vi ønskede at udvikle ledere og privatpersoner med fokus på ”Det hele menneske”. Det gjorde vi ved bl.a. at skabe sammenhæng mellem privat- og erhvervspersonen og afklare om dennes  problematik var på hjemmefronten eller på jobbet, løse det og synliggøre dennes ressourcer.

Udover at drive min private terapipraksis, har jeg arbejdet freelance som konsulent i private virksomheder. Da var min opgave at yde trivsel for medarbejderen, hvor jeg bl.a. hjalp med helbredelse i forbindelse med arbejdsulykker, stress, depression, personlige kriser og angst. Min tilgang var både praktisk og psykologisk.

Jeg har i en årrække været ansat i Mandecentret Aarhus, et krisecenter for mænd, som rådgiver, coach og psykoterapeut. Her var min opgave at hjælpe mænd igennem deres krise. I den sammenhæng hjalp den terapeutiske tilgang ham effektivt med at genetablere et solidt greb om sin identitet og mod på livet.

Jeg er medstifter af og terapeutisk rådgiver ved patientforeningen forstyrret.dk, som var en forening for mennesker med personlighedsforstyrrelser og for pårørende. Et af hovedformålene med forenings eksistens var, at brede viden om personlighedsforstyrrelser for at bryde med manglende forståelse og reserverede reaktioner fra mennesker, der ikke har kendskab til den type forstyrrelser. Emnet er stadig tabubelagt. Forstyrret.dk har fortsat et forum på facebook.

På trods af at jeg er færdiguddannet, sørger jeg for at holde mig ajour med relevante efteruddannelser, så jeg kan optimere min kunnen og dermed yde mere effektiv og præcis terapi. Jeg benytter mig jævnligt af supervision.

 

Essentiel Integrativ Metode® har de højeste anerkendelser og godkendelser i både indland og udland, idet den er godkendt af både EAIP og SPUD. 

Essentiel Integrativ Psykoterapi® er ligeledes godkendt af psykoterapeutforeningen.dk.