FacebookLinkedInGoogle MapsEmail

EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization Reprocessing, og er en terapeutisk behandlingsmetode opfundet af psykologen Francine Shapiro i slutning af 1980’erne.

WHO har anerkendt EMDR som en af de primære behandlingsmetoder af PTSD på baggrund af metodens effektivitet. Læs mere her.

Metoden går ud på, at man via et bestemt øjenbevægelses mønster forløser et chok eller traume. Øjnene (repræsentationssystemet) har en direkte forbindelse til underbevidstheden, hvor traumet gemmer sig. Det betyder, at vores parader ikke når at komme op under behandlingen og derfor når man traumets kerne, som nemt kan forløses. Paraderne er der jo, for at passe på og forsvare os, men det er bare ikke hensigtsmæssigt, når man skal arbejde med traumet.

Det gør EMDR til en effektiv fremgangsmåde, som én gang for alle skåner klienten for genopleve traumets følelsesmæssige effekt og smerte.

EMDR

Øjnene viser tydeligt, hvor chokket eller traumet har sat sig. Øjnene er nærmest en særskilt del af kropsproget. Ved at observere deres bevægelser, både retning og hastighed, men også muskulaturen omkring øjnene, får jeg alle relevante informationer vedrørende chokket eller traumet.

Når vi bliver ramt af et chok, er der som oftest alle sanser i spil – den visuelle sans, altså det, vi ser, den auditive sans, det, vi hører, og kinæstetiske sans, det, vi føler, dufter og mærker kropsligt. Så jeg kigger efter, hvor chokket eller traumet har sat sig, hvilke saner er aktiveret og chokkets karakter.

Traumet slipper på sekundet. Virkningen af behandlingen indtræder i samme øjeblik, vi laver EMDR. Klienten oplever en stor lettelse, ro og overskud i samme øjeblik. Når traumaet først er forløst, kan det ikke fremprovokeres igen. Det betyder, at chok- og traumeforløbene med mine klienter er korte, fordi det efterfølgende sjældent er nødvendigt med mere terapeutisk arbejde. Min erfaring er, at der skal et par sessioner til at arbejde et traume eller chok ud af kroppen.