FacebookLinkedInGoogle MapsEmail
formats

Terapi forløbsbeskrivelser

Her kommer der beskrivelser af forløb, som jeg har haft med enkelte af mine klienter. Enten er de beskrivelser, jeg har skrevet eller også er det et indlæg skrevet af klienten selv. I begge tilfælde har jeg fået klienternes samtykke til at lægge dem ud på hjemmesiden.

Formålet med det er at andre personer, som lider af samme sygdomme eller symptomer, kan have nemmere ved at sammenligne sin egen situation med beskrivelsen. De kan få en forståelse for, hvordan og hvorfor en sygdom eller symptomer er opstået.

Beskrivelserne vil især have fokus på nicher inden for psyko- og helbredsterapi, som jeg har testet virkningen i forhold til med forsøgsklienter.

Beskrivelserne giver selvfølgelig også et indblik i, hvordan jeg arbejder, hvad mine fremgangsmåder er, hvor fremskridende og effektive sessionerne er og i hvordan klientens egen oplevelse er, at have været i et forløb hos mig.

Endeligt vil jeg udtrykke min taknemmelighed til de klienter, der på den ene eller anden måde har delt sin oplevelse.

Tusind tak !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.